Medlemsskap

Här laddar du ner elevkontrakt och regler
  • Åldersgräns för träning är 16 år. Personer under 18 år behöver målsmans tillstånd samt genomgå en intervju med instruktör för att fastställa lämplighet/mognad.
  • Du blir medlem genom att fylla i och lämna in elevkontraktet och betala medlemsavgiften. Passa på och betala för t-shirt samtidigt.
  • Medlemskort erhålls efter att vi registrerat betalning, och skall medtas vid varje träningspass.
  • Du får träna på alla träningspass för egen kurs. Person utan medlemskort nekas tillträde.
  • Du är försäkrad under träningen via Riksidrottsförbundet.
  • Efter påbörjad termin återbetalas ej träningslicens.
  • Verksamheten bedrivs på ideell basis, och vi är registrerade hos Skatteverket, och anslutna till Riksidrottsförbundet. Som medlem är Du givetvis dopingfri, och ej kriminellt belastad. Var beredd på att vid uppmaning visa utdrag ur Brottsregistret.
  • Du är välkommen att deltaga i förenings- och styrelsearbetet.
  • Våra intäkter går oavkortat till att täcka kostnader för lokaler, gemensam träningsutrustning och vidareutbildning av instruktörerna.