Om vår träning

Krav Maga Nordic utvecklar och utbildar marknadens mest effektiva självförsvarssystem samt erbjuder säkerhetsutbildningar och taktisk träning. Vi har instruktörer med över 20 års erfarenhet av självförsvar och personsäkerhet. Erfarenheten kommer från säkerhetsbranschen och myndigheter, där de utbildat militära och polisiära förband. Vår organisationschef har även varit huvudansvarig för utvecklingen av Försvarsmaktens Närkampssystem. Andra instruktörer har specialistkompetens såsom läkare, psykologer och jurister vilka utbildar inom taktisk första hjälpen, stresshantering och nödvärn. Verksamheten bedrivs idag i Linköping och Stockholm i form av gruppträningar, pt-pass och skräddarsydda kurser.

Du behöver inte vara vältränad för att börja hos oss – det kommer du att bli med tiden och går ganska fort med Krav Maga!

Passen är allsidigt sammansatta och blandar teknik, kampövningar och fysisk träning för optimal inlärning och effektiv fysisk träning. Både den tekniska och fysiska träningen anpassas efter dina personliga förutsättningar. Oavsett nivå – nybörjare eller avancerad – så får du en utmaning som passar just dig. I takt med att din förmåga ökar, så stegras kampmomenten.

Passen är på minst 75 minuter, och vi börjar alltid med ordentlig uppvärmning för att undvika skador. För att kunna hänga med på träningen och i gruppen behöver du självfallet inte gå på alla pass. Under terminen repeteras innehållet regelbundet.

Vi har delat in passen i två kategorier:

  • Ordinarie pass 75/90 min – vi lär oss nya tekniker. Passen innehåller alltid fysisk träning och olika kampmoment.
  • Intensivpass 60 min – fysiska övningar samt slag och sparkteknikträning i högt tempo. För fortsättare och högre nivåer förekommer även sparring.

För dig som tränat ett tag och behärskar grunderna erbjuder vi utöver våra vanliga pass regelbundet träning i realistiska sammanhang. Detta sker i en övningsbana eller scenario. Detta kan ske inom- eller utomhus, i dager eller mörker.

Kursexamination

I slutet av varje termin erbjuds du möjligheten att examinera det du lärt dig under terminen. Vid godkänd examination erhålls diplom och gradbeteckning att fästa på träningsbyxorna. Vid ej godkänd examination återbetalas ej erlagd examinationsavgift. Du erbjuds däremot ett nytt examinationstillfälle utan extra kostnad.

Graderingsnivåer

Basic

Grundnivån (Basic) är riktad till alla som enkelt vill lära sig ett effektivt och realistiskt självförsvar och samtidigt förbättra sin fysiska förmåga och komma i form. Du behöver inte vara vältränad innan du kommer hit då alla tränar efter sina egna förutsättningar. Vi välkomnar alla kvinnor och män som är intresserade av att utvecklas med oss och samtidigt ha roligt och svettas.

Intermediate

På fortsättningsnivåerna (Intermediate 1 – 2) stegras belastningen något med svårare självförsvarssituationer, så som flera motståndare och högre fysisk belastning. Vi lägger även på moment med vapen så som kniv och batong. På denna nivå tillkommer även mer kamp och sparring för att bättre förbereda dig för den stress och det adrenalinpåslag en självförsvarssituation medför.

Advanced

På de avancerade nivåerna (Advanced 1 – 3) så ökar friktionerna påtagligt. Här lägger vi in moment som mörker och trånga utrymmen, vapen så som pistol och automatkarbiner samt tredjepartsskydd (skydd av annan person). Här fortsätter den fysiska och mentala belastningen att öka och ställer högre krav på din förmåga att agera korrekt i stressade situationer och att fortsätta kämpa även när kroppen säger emot.

Specialist

Specialistnivåerna (Specialist 1 – 3) är de mest krävande Krav Maga Nordic har att erbjuda. Friktionerna består här av extrem fysisk och psykisk belastning, avancerad problemlösning under stress, oväntade problem, improviserade vapen samt gisslansituationer. Endast ett fåtal har äran att bära dessa utbildningstecken och kan skryta med att de har tillägnat sig ett av de mest verklighetsnära och empiriskt grundade självförsvarssystem som finns på den civila marknaden.