Om Oss

Krav Maga Nordic utvecklar och utbildar marknadens mest effektiva självförsvarssystem samt erbjuder säkerhetsutbildningar och taktisk träning.
Vi har instruktörer med över 20 års erfarenhet av självförsvar och personsäkerhet. Erfarenheten kommer från säkerhetsbranschen och myndigheter, där de utbildat militära och polisiära förband. Vår organisationschef har även varit huvudansvarig för utvecklingen av Försvarsmaktens Närkampssystem. Andra instruktörer har specialistkompetens såsom läkare, psykologer och jurister vilka utbildar inom taktisk första hjälpen, stresshantering och nödvärn.
Verksamheten bedrivs idag i Linköping och Stockholm i form av gruppträningar, pt-pass och skräddarsydda kurser.