Om Tactical Fitness

Beskrivning av träningskonceptet
Tactical Fitness är en effektiv, allsidig och säker träningsform. Målet är att öka den fysiska kapaciteten och viljestyrkan att klara av verkliga situationer som kamp, flykt eller att flytta en skadad person. Träningen bygger på kort tid upp en funktionell helkroppsstyrka och kondition, som ger god hälsa och funktion i mer vardagliga, odramatiska utmaningar som att lyfta, flytta eller bära.

Träningarna sker i huvudsak med mitsar (slagsmål), kroppsvikt eller olika funktionella vikter, men under vissa övningar använder man sig av en annan persons kroppsvikt för att få en större utmaning. Träningen syftar till att förbättra alla aspekter av den fysiska förmågan vilka kan delas upp enligt nedan.

Förmåga Beskrivning
Syreupptagning Kroppens förmåga att samla in bearbeta och leverera syre.
Uthållighet Kroppens förmåga att bearbeta, leverera, lagra och utnyttja energi.
Effekt Förmågan hos en motorisk enhet, eller kombination av motoriska enheter, att utveckla maximal kraft på minimal tid.
Styrka Förmågan hos en motorisk enhet, eller kombination av motoriska enheter, att utveckla kraft.
Flexibilitet Förmågan att maximera rörelseomfånget av en given led.
Hastighet Förmågan att minimera tidsperioden i en upprepad rörelse.
Koordination Förmågan att kombinera flera bestämda rörelser till en välavvägd rörelse.
Smidighet Förmågan att minimera övergångstiden mellan olika rörelser.
Balans Förmågan att kontrollera placeringen av kroppens tyngdpunkt i förhållande till dess stödpunkter.
Precision Förmågan att kontrollera rörelse i en given riktning eller med en given styrka.

En hög generell fysisk förmåga förbättrar våra möjligheter att fatta beslut och prestera i svåra situationer. För att kunna hantera den mångfald av situationer som uppstår man ha en balanserad förmåga inom ovanstående områden

En av de framträdande träningsformerna vi använder kallas på fackspråk Metabolic Conditioning (MetCon). Detta är typiskt för en s.k. Metcon inom Tactical Fitness:

• Hög puls
• Flera muskelgrupper i en övning
• Kontinuerligt utförande utan vila
• Kort tid, 5‐15 minuter
• Självförsvarsanpassad
• Individanpassningsbar

Individuell anpassning
Träning som inte är anpassad efter individens förutsättningar är oftast slöseri med tid eller en direkt orsak till skador. Därför måste alla övningar kunna anpassas efter varje persons kapacitet. En övning måste vara en utmaning för både vältränade och nybörjare, men varje person jämförs bara mot sig själv efter sina egna förutsättningar. En nybörjare ”skalar” utförandet för att träningen skall passa honom eller henne samtidigt som anpassning av övningarna gör att personer med olika förutsättningar fortfarande kan träna tillsammans och sporra varandra.

På så sätt kan alla hänga med i samma övning. Ett konkret exempel är att göra armhävningar på knäna istället för på tårna för nybörjaren. Eftersom övningarna utförs i egen takt kan en vältränad person genomföra övningen med större intensitet, därav hinner hon eller han med fler genomföranden på samma tid och kan pressa sig till max. Tactical Fitness är utmärkt att utföra som gruppträning då människor oftast presterar bättre i grupp.