Om Självförsvar

Med oss tränar du ett av marknadens mest realistiska, effektiva och lättlärda självförsvar grundat på naturliga rörelser och reflexer. På kort tid utvecklar du din förmåga att reagera effektivt på faror, hot och angrepp, att kontrollera dig själv, motståndaren och omgivningen.

Vår träning är utformad utifrån verklighetens behov av självförsvar och funktionell fysisk förmåga. Poliser, militär och livvakter var den huvudsakliga målgruppen när systemet skapades, yrkesroller där man ofta möter faror och måste ha något som verkligen fungerar redan efter kort tids träning.

Utbildningsinnehållet är kategoriserat i åtta stycken block. Varje block består av sex stycken underkategorier. De sex första blocken speglar varandra parvis i sina motsatser: Angrepp – FörsvarFörsvar mot grepp – Försvar med grepp, Förvar motvapen – Försvar med vapen. Blocken Förflyttning och hindertagning samt Taktik, säkerhet och lagstöd är fristående. Respektive block har olika målsättningar under de olika kurserna. Utbildningsmålen framgår i början av respektive kurskapitel.

Block
Innehåll
1 Attacker
2 Försvar mot spark och slag
3 Försvar mot grepp
4 Försvar med grepp/kontroll
5 Försvar mot vapen
6 Försvar med vapen
7 Förflyttning och hindertagning
8 Taktik, säkerhet och lagstöd

Systemet är i grunden samma som Försvarsmaktens Närkampssystem.