Tactical Fitness

En speciell form av funktionell fysiska träning – Tactical Fitness, är integrerad i Krav Maga-träningen. Den gör att du får bättre kondition, styrka och kroppskontroll vilket gör dig ännu mer effektiv i att hantera utmaningar. Tactical Fitness är en effektiv, allsidig och säker träningsform. Målet är att öka den fysiska kapaciteten och viljestyrkan att hantera verkliga situationer som kamp, flykt eller att flytta en skadad person. Träningen bygger på kort tid upp en funktionell helkroppsstyrka och kondition, vilket ger god hälsa och funktion i mer vardagliga, odramatiska utmaningar som att lyfta, flytta eller bära.

Träningarna sker i huvudsak som cirkelträning med mittsar (slagsmål), din egen kroppsvikt eller olika funktionella vikter. Under vissa övningar används en annan persons kroppsvikt för att få en större utmaning. Tactical Fitness karaktäriseras av följande:

  • Hög puls
  • Flera muskelgrupper i en övning
  • Kontinuerligt utförande utan vila
  • Kort tid, 5‐15 minuter
  • Självförsvarsanpassad
  • Individanpassningsbar

Varför en hög fysisk förmåga?

Förutom att vi mår bättre, ser bättre ut och mer nöjda med oss själva när vi är vältränade så ger en generell fysisk förmåga bättre möjligheter att fatta beslut och prestera i svåra situationer. För att kunna hantera den mångfald av situationer som uppstår man ha en balanserad förmåga inom ovanstående områden Träningen syftar till att förbättra alla aspekter av den fysiska förmågan vilka kan delas upp enligt nedan.En hög generell fysisk förmåga förbättrar våra möjligheter att fatta beslut och prestera i svåra situationer.

Krav Maga och Tactical Fitness förbättrar följande:

FÖRMÅGA BESKRIVNING
Syreupptagning Kroppens förmåga att samla in bearbeta och leverera syre.
Uthållighet Kroppens förmåga att bearbeta, leverera, lagra och utnyttja energi.
Effekt Förmågan hos en motorisk enhet, eller kombination av motoriska enheter, att utveckla maximal kraft på minimal tid.
Styrka Förmågan hos en motorisk enhet, eller kombination av motoriska enheter, att utveckla kraft.
Flexibilitet Förmågan att maximera rörelseomfånget av en given led.
Hastighet Förmågan att minimera tidsperioden i en upprepad rörelse.
Koordination Förmågan att kombinera flera bestämda rörelser till en välavvägd rörelse.
Smidighet Förmågan att minimera övergångstiden mellan olika rörelser.
Balans Förmågan att kontrollera placeringen av kroppens tyngdpunkt i förhållande till dess stödpunkter.
Precision Förmågan att kontrollera rörelse i en given riktning eller med en given styrka.

Våra workouts

 

A. Single

Du utmanar dig själv att göra så mycket av utmaningen du kan. Övningen anpassas efter din egen förmåga så att du alltid får en träning som är effektiv men inte ger skador.

B. Pair

Du gör utmaningen med en kamrat, där ni kan hjälpa varandra. Dessa övningar innehåller förutom kroppsövningar även slag och spark på mitts. Genom att hjälpa varandra ökar vi även samarbetsförmågan och lär känna varandra bättre.

C. Fight

Utmaningen är mer tillämpad, du skall lösa en uppgift som innehåller både självförsvarstekniker, mitts-övningar och fysiska kroppsövningar. I början är utmaningarna enklare som i takt med att du lär dig mer blir mer utmanande.

Tactical Fitness