Elevinformation

Linköping 2012 HT (PDF)

 

För att bli medlem – läs igenom elevbrevet noga, skriv ut sidan 4, fyll i och lämna till klubben, och betala enl anvisning på sidan 2.